تهرانپارس- سازمان آب-خیابان پنجم شیدایی-ساختمان شیدایی-واحد 302 تلفن:02177784838

تحلیل عملکرد شرکت آریا ساسول

تحلیل عملکرد شرکت آریا ساسول نشان داده است که در طی ۹ ماه گذشته به ازای هر سهم با لحاظ کردن سرمایه ی جدید در حدود ۷۸۷ تومان سود دهی داشته است.

آریا در گزارش ۹ ماهه خود ۷۸۷ تومان سود به ازای هر سهم با لحاظ سرمایه جدید و پس از افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی، شناسایی کرده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آریا ساسول ، سودی که در پاییز گزارش شده است ۳۴۸ تومان به ازای هر سهم بوده است.

مقدار سود در فصل بهار ۱۴۸ تومان و در فصل تابستان ۲۹۱ تومان ثبت شده است که این روند نشان دهنده ی ادامه ی رشد و سود دهی برای این شرکت می باشد.

تحلیل عملکرد شرکت آریا ساسولاگر سهم فعلی شرکت را در نظر بگیریم ، سودی که برای هر سهم در سال ۹۸ در نظر گرفته می شود ۴۶۰ تومان بوده است.

سود خالصی که برای نه ماهه ی ابتدایی سال ۹۹ گزارش شده است مبلغ ۷٫۲۱۱ میلیارد تومان می باشد. این مبلغ نشان دهنده ی رشد ۱۳۱ درصدی سود دهی نسبت به مدت مشابه در سال ۹۸ می باشد.

سود خالصی که در فصل پاییز به دست امد نسبت به فصل تابستان ۱۹ درصد افزایش را تجربه کرده است.

بنا بر تحلیل عملکرد شرکت آریا ساسول و گزارشات منتشر شده این شرکت در سال ۹۸ حدود ۸٫۹۵۹ میلیارد تومان فروش داشته است و میزان فروشی که برای ۹ ماهه ابتدایی ۹۹ گزارش شده است ۱۱٫۵۱۸ میلیارد تومان گزارش شده است.

با مقایسه ی این رقم ها با مدت مشابه در سال گذشته ۸۸ درصد رشد را مشاهده خواهیم کرد.

در سال ۹۸ میزان فروش در فصل بهار ۲٫۳۸۸ ، در فصل تابستان ۳٫۶۸۵ تومان بوده است اما در فصل پاییز سال ۹۹ ۵٫۴۴۵ میایرد تومان فروش دیده می شود که این افزایش فروش عالی می باشد.

بر اساس گزارشات شرکت اریا ساسول حاشیه سود ناخالص در سال ۹۸ حدود ۴۶ درصد بوده است ، و حاشیه سود ناخالص برای بهار ۹۹ ۴۳ درصد ، برای تابستان ۵۴ درصد و برای پاییز ۵۹ درصد بوده است.

افزایش قیمت های جهانی برای محصولات پتروشیمی در کنار ارزآوری مناسبی که حاصل از صادرات مواد پتروشیمی است موجب این سود آوره خیره کننده و این عملکرد عالی برای شرکت اریاساسول شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .

*