شکست سیر صعودی پی وی سی هند در اثر قیمت های رقابتی چینی ها

با توجه به تقاضای بالا بازار در هندوستان که پیش از باران های موسمی رخ می دهد عرضه به قوت خود باقی ماند. با این حال قیمت های رقابتی که چینی ها ارایه کردند بر سیر افزایش قیمت ها در هندوستان سایه افکند.

ارایه قیمت های رقابتی توسط چینی ها بازار رقابتی را داغ تر کرد به طوری که تایوانی ها تصمیم گرفتند به صورت هوشیارانه تری قیمت های خود را تعیین کنند.

یکی از فعالان بازار در چین گفت با توجه به منقضی شدن آنتی دامپینگ در هند میزان صادرات چین به هند به میزان زیادی افزایش یافت. در چین با وجود ضعف در بخش تقاضا باز هم فروشندگان در موقعیت خوبی هستند و فشار فروش برای آن ها وجود ندارد.

از طرف دیگر تولیدکنندگان در ژاپن نیز برای حفظ رقابت با چینی ها قیمت های خود را به صورت محتاطانه تری تنظیم کردند. قیمت پی وی سی ژاپن بین 1750 الی 1800 دلار است و نشان دهنده آن است که محموله های تعرفه ای در حدود قیمتی 1590 دلار هستند.

محموله های پی وی سی ژاپنی ها برخلاف دیگر کشورها شامل حال 10 درصد مالیات نمی شود.

قیمت گزارش شده برای محموله های چینی ها در هندوستان 1550 دلار گزارش شده است که قیمت پی وی سی را برای تایوانی ها ، کره ای ها و ژاپنی ها در خظر قرار داده است.

از طرف ذیگر با توجه به وضع موجود خریداران در هندوستان از خرید پی وی سی ممانعت می کنند و این احتمال وجود دارد که بخش تقاضا در مقابل قیمت های بالای پی وی سی وارد شده به هند مقاومت نشان دهند.

اکنون در فصل پیش از باران های موسمی که خرید پی وی سی بسیار رواج یافته است خریداران یا بخش تقاضا مقاومت در برابر خرید نشان می دهند با این وجود باز هم تقاضای قوی را می توان مشاهده کرد.

Rate this post