برنامه هفته پیش رو بازار پتروشیمی

برنامه هفته پیش رو بازار پتروشیمی

 

در طی هفته گذشته انجمن صنفی کارفرمایی صنعت نفت ، دلار قیمت های پایه را تا اواسط تیر ماه 38 هزار تومان اعلام نمود که موجب ایجاد سردرگمی و آشفتگی در بازار پتروشیمی شد. این تغییر در قیمت های پایه موجب می شود تا به سبب افزایش قیمت در بخش فرآورده های نفتی در بخش قیمت های پایه محصولات پترشیمی نیز قیمت ها بالاتر بروند.

در یکشنبه هفته گذشته بورس کالا ثبت سفارش جدید نداشت و شرکت ملی پتروشیمی نیز قیمت های جدید را اعلام نکرد. در روز دوشنبه نیز قیمت اعلام شده برای فرآورده های نفتی بر دلار 28.500 اعلام شد. در اثر اختلال در اعلام قیمت های پایه تعداد زیادی از پتروشیمی ها عرضه خود را تا اطلاع ثانوی و مشخص شدن قیمت های پایه به تعویق انداختند.

با وجود اینکه نرخ دلار پایه به 28.500 کاهش یافته و انتظار بر کاهش قیمت ها بود ، اما با عدم عرضه محصولات به بازار توسط پتروشیمی ها قیمت ها هم چنان در سطح بالا قرار گرفتند و عدم اطمینان بر بازار حمکرانی می کند.

با توجه به عدم عرضه محصولات پتروشیمی در طی هفته گذشته ، برای هفته جدید پیش بینی می شود پتروشیمی هایی که عرضه نداشتند میزان عرضه خود را تا دو برابر افزایش دهند تا عدم عرضه خود را در طی هفته گذشته جبران نمایند. بر این اساس در صورت افزایش عرضه محصول در بازار و کاهش فضای رقابتی در بازار قیمت های محصولات پتروشیمی در بازار کاهش می یابد و پیش بینی می شود به دلیل روند نزولی قیمت ها در عرصه جهانی و بین المللی قیمت پایه اعلام شد برای آینده با دلار 28.500 باشد.

با این وجود باید منتظر بود تا دید که برنامه هفته پیش رو بازار پتروشیمی چه خواهد شد و روند بازار به چه صورت پیش خواهد رفت.

Rate this post