بازار پلیمر ترکیه غرق در محموله های شرکت سیبور

با توجه به حضور پررنگ محموله های شرکت سیبور و محموله های دیگر مانند عربستان ، کره و امریکا بازار بدون تقاضای ترکیه در زیر فشاربسیار زیادی قرار گرفته است.

قیمت ال دی پی اگزون موبیل با تحویل در ترکیه 1030 دلار تخمین زده شده است و هم چنان با وجود افزایش قیمت ها سطح تقاضا در بازار پلیمر این کشور بسیار ضعیف و پایین دیده می شود.

میزان تقاضا برای LD در امریکا پایین است و پیش بینی می شود که میزان صادرات به بازارهای متقاضی در ترکیه و چین افزایش یابد و همچنان فشار بر عرضه را شاهد باشیم. خریداران و فعالین بازار در ترکیه در انتظار شروع پلنت های جدید در ماه نوامبر در چین هستند.

بعضی از فعالین بازار بیان می کنند که شرایط بازارهای پلیمری در اواخر سال 2023 یعنی دو ماه پایانی به علت کاهش تقاضا شرایط قابل قبولی نخواهد بود و به عبارت دیگر شرایط بازار ضعیف تر از حد انتظار می باشد و با چنین شرایطی تمرکز را باید بر فروش محموله های در انبار گذاشت.

بالار فتن قیمت نفت نیز کمک شایانی به تغییر در وضعیت تقاضا در بازار نمی کند و با افزایش عرضه چین در نوامبر نیز فشار بر بخش عرضه چندین برابر شده و این در حالی است که هم چنان تقاضا بسیار ضعیف می باشد.

حضور پررنگ سیبور و حجم بالای محموله های عربستانی ، آمریکایی و کره ای در بازار پلیمر ترکیه فشار را در این بخش بیشتر کرده است.  آفرهای جدید چینی ها در ماه نوامبر علاوه بر حفظ بازار داخلی خود به دنبال پیدا کردن بازارهای صادراتی مختلف نیز هستند.

به نظر می‌رسد کماکان حضور سنگین شرکت سیبور و سرازیر شدن محموله های آمریکایی و کره ای و عربستان فشارهای مضاعفی را بر بازار ضعیف و بدون تقاضای ترکیه وارد کرده است و از طرفی آفرهای جدیدی از چین در راه است و به نظر می‌رسد تولید کنندگان چینی که در نوامبر وارد مدار  تولید می‌شوند، علاوه بر بازار داخل حالا در حال بازاریابی برای صادرات نیز هستند.

Rate this post