کاهش تقاضا PVC K67 در ترکیه

در طی ماه نوامبر میزان افزایش قیمت گرید PVC K67 وارداتی به سقف خود رسید و به دنبال آن بازار ترکیه در پایان ماه اکتبر به کمترین میزان قیمت بازگشت. وجود رکود در بازارهای مشتق شده از این بازار و میزان تمایل پایین برای خرید و تقاضا دلایل کلیدی و مهم برای نرسیدن به اهداف قبلی قیمتی بود که انتظارها بر افزایش بود اما به دلایل گفته شده این هدف محقق نشد.

در این شرایط فر.شندگان و فعالان بازار مجبور بودند تا تخفیف هایی را برای مشتریان خود اعمال کنند تا از میزان مقاومت آن ها بکاهند. با توجه به افزایش مقاومت فروشندگان ، تامین کنندگان مجبور شدند از قیمت های پیشنهادی خود در ابتدای ماه صرف نظر کنند و قیمت های پیشنهادی خود را اصلاح کنند.

گرید K67 که معاف از مالیات بوده است با قیمت 800 دلار / تن فروخته شد. اگر مبداهای معاف از گمرک را بررسی کنیم متوجه می شویم فروشندگان برای ماه دسامبر قیمت های 850 دلار در هر تن را به طور تقریبی هدف قرار داده اند.

با بررسی قسمت مربوط به معاف از گمرک نیز گرید K67 در محدوده قیمتی بین 790 دلار در هر تن الی 830 دلار در هر تن CFI ترکیه به صورت نقدی پیش بینی شد که این قیمت در حدود 10 دلار در هر تن نسبت به هفته گذشته کاهش یافته است.

تولیدکنندگان اروپایی نیز برای ابتدای ماه دسامبر تخفیف های بیشتری را در نظر گرفتند و قیمت پیشنهادی 820 دلار در هر تن CIF را در نظر گرفته اند. این تولیدکنندگان در ابتدا قیمت 850 دلار در هر تن را در نظر گرفته بودند که به صورت قوی و شدیدی این قیمت از سمت خریداران رد شد و وجود چنین شرایطی موجب شد تا تخفیف های بیشتری را اعمال کنند.

پیشنهادات در بخش تقاضا در محدوده 800 دلار در هر تن بود که با توجه به فشار زیاد بر فروشندگان این قیمت نیز فروشندگان را در شرایط سختی قرار داده است.

 

K67 مکزیکی با کاهش قیمت 10 الی 20 دلار در هر تن با قیمت 800 دلار در هر تن CIF مورد معامله قرار گرفت. این گرید تولید مصر نیز با همین قیمت منتها برای خریدهای بزرگ معامله شد و قابل خرید است. در صورتی که خریداران میزان سطح خرید خود را بالا ببرند و مقیاس خرید بالا برود امکان دارد خریداران بتواندد این گرید را با 800 دلار در هر تن از اروپایی ها خریداری کنند.

با توجه به رکود تعطیلات در منطقه نیز بعضی از فروشندگان با استفاده از قیمت های تهاجمی میزان فروش خود را در بازارهای صادراتی بالا بردند.

 

 

Rate this post