تهرانپارس- سازمان آب-خیابان پنجم شیدایی-ساختمان شیدایی-واحد 302 تلفن:02177784838

پلی اتیلن و پلی پروپیلن در بازار ترکیه

پلی اتیلن و پلی پروپیلن در بازار ترکیه

در بازار پلیمر ترکیه معامله گران با وجود عقب گرد قیمت ها باز هم تقاضای خود را افزایش ندادند و تقاضا بسیار کاهش یافته است و باز هم انتظار کاهش قیمت ها را در بازار دارند.

با مقاومتی که معامله گران در بازار ترکیه از خود نشان داده اند در طی هفته جاری باز هم قیمت پلی اتیلن و پلی پروپیلن روند کاهشی خود را ادامه داد.

انتظار ها و پیش بینی ها حاکی از آن است که در طی هفته ی آتی بازار پلیمر ترکیه اندکی تحرک را تجربه خواهد کرد.

نشریه آیسیس برای هفته جاری قیمت پلی اتیلن سنگین ایرانی و خاورمیانه را به شرح زیر اعلام کرد:

پلی اتیلن و پلی پروپیلن در بازار ترکیه پلی اتیلن سنگین پتروشیمی های ایران: بین ۱۲۵۰ تا ۱۳۰۰ دلار CPT

پلی اتیلن سنگین خاورمیانه : بین ۱۲۶۰ تا ۱۳۴۰ دلار در هر تن CFR

پلی اتیلن سنگین پتروشیمی های ایران نسبت به پلی اتیلن های دیگر قیمت پایین تری دارد.

پلی اتیلن سبک امریکایی نیز در قیمت ۱۷۸۰ تا ۱۸۳۰ دلار CFR قرار دارد.

پلی اتیلن سبک خاورمیانه در قیمت ۱۶۰۰ تا ۱۷۸۰ دلار CFR

پلی اتیلن سبک خاورمیانه ۱۱۰ دلار کاهش قیمت راتجربه کرده است.

پلی اتیلن سبک خطی پتروشیمی های ایرانی در محدوده قیمت ۱۳۲۰ تا ۱۳۸۰ دلار CPT قرار دارند.

پلی اتیلن سبک امریکا در محدوده قیمتی ۱۴۰۰ تا ۱۵۵۰ دلار CFR

پلی اتیلن سبک خاورمیانه در محدوده قیمتی ۱۴۰۰ تا ۱۵۵۰ دلار CFR

در بازارا پلی پروپیلن نیز افت قیمت را شاهد بودیم. قیمت ها به شرح زیر است :

پلی پروپیلن رافیای ایران به محدوده قیمتی ۱۴۵۰ تا ۱۵۰۰ دلار وارد شده است.

پلی پروپیلن رافیای خاورمیانه در محدوده ی قیمتی ۱۳۴۰ تا ۱۴۵۰ دلار CFR قرار دارد.

پلی پروپیلن فایبر ایران در محدوده قیمتی ۱۴۰۰ تا ۱۵۲۰ دلار در هر تن CPT قرار دارد.

پلی پروپیلن خاورمیانه نیز در محدوده قیمتی ۱۳۸۰ تا ۱۵۰۰ دلار CFR قرار دارد.

آن چه که در بازار پلیمر ترکیه حایز اهمیت است آن است که بازار ایران معامله به صورت ال سی را انجام نمی دهد ولی در بازار ترکیه فروش پلی پروپیلن به صورت ال سی توسط تولیدکنندگان در خاورمیانه صورت می پذیرد.

تولید کننده ی روسیه ای پلی پروپیلن های تولیدی خود را در محدوده قیمتی ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۰ دلار به معامله گران ترکیه ای به صورت ال سی می فروشد.

پلی اتیلن و پلی پروپیلن در بازار ترکیه با مقاومت معامله گران افت قیمت را تجربه کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .

*