پلی اتیلن و پلی پروپیلن در بازار ترکیه

پلی اتیلن و پلی پروپیلن در بازار ترکیه

در بازار پلیمر ترکیه معامله گران با وجود عقب گرد قیمت ها باز هم تقاضای خود را افزایش ندادند و تقاضا بسیار کاهش یافته است و باز هم انتظار کاهش قیمت ها را در بازار دارند.

با مقاومتی که معامله گران در بازار ترکیه از خود نشان داده اند در طی هفته جاری باز هم قیمت پلی اتیلن و پلی پروپیلن روند کاهشی خود را ادامه داد.

انتظار ها و پیش بینی ها حاکی از آن است که در طی هفته ی آتی بازار پلیمر ترکیه اندکی تحرک را تجربه خواهد کرد.

نشریه آیسیس برای هفته جاری قیمت پلی اتیلن سنگین ایرانی و خاورمیانه را به شرح زیر اعلام کرد:

پلی اتیلن و پلی پروپیلن در بازار ترکیه پلی اتیلن سنگین پتروشیمی های ایران: بین 1250 تا 1300 دلار CPT

پلی اتیلن سنگین خاورمیانه : بین 1260 تا 1340 دلار در هر تن CFR

پلی اتیلن سنگین پتروشیمی های ایران نسبت به پلی اتیلن های دیگر قیمت پایین تری دارد.

پلی اتیلن سبک امریکایی نیز در قیمت 1780 تا 1830 دلار CFR قرار دارد.

پلی اتیلن سبک خاورمیانه در قیمت 1600 تا 1780 دلار CFR

پلی اتیلن سبک خاورمیانه 110 دلار کاهش قیمت راتجربه کرده است.

پلی اتیلن سبک خطی پتروشیمی های ایرانی در محدوده قیمت 1320 تا 1380 دلار CPT قرار دارند.

پلی اتیلن سبک امریکا در محدوده قیمتی 1400 تا 1550 دلار CFR

پلی اتیلن سبک خاورمیانه در محدوده قیمتی 1400 تا 1550 دلار CFR

در بازارا پلی پروپیلن نیز افت قیمت را شاهد بودیم. قیمت ها به شرح زیر است :

پلی پروپیلن رافیای ایران به محدوده قیمتی 1450 تا 1500 دلار وارد شده است.

پلی پروپیلن رافیای خاورمیانه در محدوده ی قیمتی 1340 تا 1450 دلار CFR قرار دارد.

پلی پروپیلن فایبر ایران در محدوده قیمتی 1400 تا 1520 دلار در هر تن CPT قرار دارد.

پلی پروپیلن خاورمیانه نیز در محدوده قیمتی 1380 تا 1500 دلار CFR قرار دارد.

آن چه که در بازار پلیمر ترکیه حایز اهمیت است آن است که بازار ایران معامله به صورت ال سی را انجام نمی دهد ولی در بازار ترکیه فروش پلی پروپیلن به صورت ال سی توسط تولیدکنندگان در خاورمیانه صورت می پذیرد.

تولید کننده ی روسیه ای پلی پروپیلن های تولیدی خود را در محدوده قیمتی 1360 تا 1370 دلار به معامله گران ترکیه ای به صورت ال سی می فروشد.

پلی اتیلن و پلی پروپیلن در بازار ترکیه با مقاومت معامله گران افت قیمت را تجربه کرده است.

Rate this post

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *