روند صعودی در تولید محصولات پتروشیمی امیر کبیر

روند صعودی در تولید محصولات پتروشیمی امیرکبیر مورد انتظار این مجموعه می باشد. مدیر عامل شرکت پتروشیمی امیرکبیر اعلام نمود که برنامه تولید واحد پلیمر این شرکت در حدود 119 دردص تحقق پیدا کرده است. شاخص های کلیدی مورد استفاده در این ارزیابی تولید کل ، تولید اتیلن و تولید محصولات پلیمری در نظر گرفته شده است.

شاخص های ذکر شده یعنی شاخص تولید کل ، تولید اتیلن و تولید محصولات پلیمری در سال گذشته بالاترین میزان بازدهی را نسبت به دور های مشخص زمانی قبل را کسب نموده است.

میزان تولید پلی اتیلن در سال 1400 نسبت به مدت زمان مشابه در سال قبل از آن 45 درصد افزایش در تولید را تجربه کرده است که این موضوع در نوع خود بسیار بی نظیر می باشد.

در سال 1400 نسبت به سال قبل از آن 16 درصد میزان تولید کل محصولات پتروشیمی افزایش داشته است که قله ی جدیدی برای افزایش میزان تولیدات می باشد. بخش محصولات پلیمری در شرکت امیرکبیر بیشترین میزان سود و ارزش افزوده را را برای این شرکت به ارمغان می آورد.

 

 روند صعودی در تولید محصولات پتروشیمی امیر کبیر

محصولات پلیمری تولید شده در این شرکت شامل پلی اتیلن سبک ، پلی اتیلن سبک خطی و پلی اتیلن سنگین می باشند. میزان توقف در واحدهای تولیدی نیز 36 درصد نسبت به مدت زمان مشابه در گذشته کاهش یافته است.

مدیرعامل شرکت پتروشیمی امیرکبیر ادامه داد: واحد‌های پلیمری این مجتمع پارسال با تحقق ۱۱۹درصدی برنامه، (بیش از ظرفیت اسمی)، توانستند عملکرد جدیدی در تولید محصول را به ثبت برسانند.

شرکت پتروشیمی امیر کبیر در ماهشهر خوزستان قرار دارد متنوع ترین محصولات پلی اتیلنی را در کشور داراست. مالکیت این شرکت به صورت : نویدزرشیمی۲۰ درصد، بانک رفاه کارگران ۵۱/۷۵ درصد، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری ۱۰/۸۵ درصد، صادرفر ۱۰/۱۹درصد، سایر سهامداران ۷/۲۵ درصد (شرکت در فرابورس ایران درج گردیده است) می باشد.

 

Rate this post