ره آورد کرونا برای صنایع پلیمری

رهاورد کرونا برای صنایع پلیمری

رییس هیئت مدیرهی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران گفت : چالش ها و پیچیدگی های کرونایی بر بخش های مختلف زندگی انسان ها تاثیر گذاشته است که بخش مربوط به محصولات و تولیدات پلیمری از این تغییرات بی بهره نبوده اند. این تغییرات در قسمت های مختلف صنایع پلیمری اثر گذاشته است.

به دلیل محدودیت های پیش امده در بخش حمل و نقل صنایعی که صادرات داشتند با آسیب مواجه شدند و از طرف دیگر کشورهای همسایه که در گذشته پلیمر مورد نیاز خود را از کشورهای دیگر تهیه می کردند ، برای تامین پلیمر نگاه آنها به سمت ایران جلب شده است.

این موضوع سبب شد تا کشورهای همسایه کالاها و محصولات مورد نیاز خود را از تولید کنندگان ایرانی با کیفیتی مشابه کالاهای گذشته خریداری کنند که این خود باعث شد تا بازارهای جدید برای محصولات صادراتی ایران ایجاد شود.

برای بهره برداری و استفاده از این موقعیت پیش آمده باید برنامه ریزی های دقیق طراحی شود چراکه با وجود این موقعیت در کنار فعالیت های پیشین بخش تولیدی حجم تقاضا در سال جاری به شدت افزایش می باید ، پس صنایع پلیمری باید خود را با این رشد تقاضا و نیازهای مختلف در این بخش هماهنگ کنند.

وی ادامه داد : در این دوره باید توجه زیادی به بحث برندسازی در بخش پلیمری داشت تا از این طریق هم قیمت سهام شرکت ها افزایش یابد و هم قیمت فروش محصولات نهایی افزایش داشته باشد.

در دوره ی زمانی کنونی محصولات تولیدی بخش پلیمری ما چه در داخل کشور چه برای کشورهای خارجی با قیمت بسیار نازلی ارایه می شود ، با برندسازی در این صنعت برای محصولات پلیمری باعث افزایش قیمت محصولات شده و درآمد شرکت را افزایش خواهد داد که این خود چشم انداز جدیدی را برای تولیدکنندگان و فعالین در بازار فراهم می آورد.

سعید ترکمان اضافه کرد : با کنار هم قرار گرفتن و همکاری و همیاری متخصصان یک صنعت می تواند به جزییات توجه یافت و بر نقاط ضعف و قوت اشراف بهتری پیدا کرد و در نهایت زمینه ی رونق را فراهم بیاورند.

Rate this post

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *