تحلیل عملکرد شرکت آریا ساسول

تحلیل عملکرد شرکت آریا ساسول نشان داده است که در طی 9 ماه گذشته به ازای هر سهم با لحاظ کردن سرمایه ی جدید در حدود 787 تومان سود دهی داشته است.

آریا در گزارش 9 ماهه خود 787 تومان سود به ازای هر سهم با لحاظ سرمایه جدید و پس از افزایش سرمایه 100 درصدی، شناسایی کرده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آریا ساسول ، سودی که در پاییز گزارش شده است 348 تومان به ازای هر سهم بوده است.

مقدار سود در فصل بهار 148 تومان و در فصل تابستان 291 تومان ثبت شده است که این روند نشان دهنده ی ادامه ی رشد و سود دهی برای این شرکت می باشد.

تحلیل عملکرد شرکت آریا ساسولاگر سهم فعلی شرکت را در نظر بگیریم ، سودی که برای هر سهم در سال 98 در نظر گرفته می شود 460 تومان بوده است.

سود خالصی که برای نه ماهه ی ابتدایی سال 99 گزارش شده است مبلغ 7.211 میلیارد تومان می باشد. این مبلغ نشان دهنده ی رشد 131 درصدی سود دهی نسبت به مدت مشابه در سال 98 می باشد.

سود خالصی که در فصل پاییز به دست امد نسبت به فصل تابستان 19 درصد افزایش را تجربه کرده است.

بنا بر تحلیل عملکرد شرکت آریا ساسول و گزارشات منتشر شده این شرکت در سال 98 حدود 8.959 میلیارد تومان فروش داشته است و میزان فروشی که برای 9 ماهه ابتدایی 99 گزارش شده است 11.518 میلیارد تومان گزارش شده است.

با مقایسه ی این رقم ها با مدت مشابه در سال گذشته 88 درصد رشد را مشاهده خواهیم کرد.

در سال 98 میزان فروش در فصل بهار 2.388 ، در فصل تابستان 3.685 تومان بوده است اما در فصل پاییز سال 99 5.445 میایرد تومان فروش دیده می شود که این افزایش فروش عالی می باشد.

بر اساس گزارشات شرکت اریا ساسول حاشیه سود ناخالص در سال 98 حدود 46 درصد بوده است ، و حاشیه سود ناخالص برای بهار 99 43 درصد ، برای تابستان 54 درصد و برای پاییز 59 درصد بوده است.

افزایش قیمت های جهانی برای محصولات پتروشیمی در کنار ارزآوری مناسبی که حاصل از صادرات مواد پتروشیمی است موجب این سود آوره خیره کننده و این عملکرد عالی برای شرکت اریاساسول شده است.

Rate this post

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *