رکورد تازه برای پتروشیمی بوعلی سینا

میزان تولید محصولات در گریدهای مختلف توسط شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در سال 1400 نسبت به سال قبل از آن یک میلیون و هشتصد و نود هزار تن رسید.

این میزان افزایش 32 درصدی را نشان می دهد که معادل 110 درصد ظرفیت طراحی شده می باشد.

ثبت این رکورد در تاریخ 18 ساله ی فعالیت این پتروشیمی بی سابقه بوده و این مهم با رفع موانع تولید و خنثی سازی تحریم ها توسط متخصصان این امر به دست آمده است.

محصولات گاز مایع با افزایش 92 درصدی و محصولات برش سنگین با افزایش 84 درصدی تولید نسبت به قبل بیشترین میزان رشد را داشته اند.

محصول مهم و کلیدی بنزن تولیدی پتروشیمی بوعلی سینا با 126 درصد افزایش در تولید رکورد تازه ای را نصیب خود کرد. افزایش تولید در این بخش موجب تاثیرگذاری مثبت بر صنایع پایین دستی ، بازارهای داخل کشور و بالا بردن میزان ارز آوری شده است.

رکورد تازه برای پتروشیمی بوعلی سینا

در سال 1399 مجموع میزان تولیدات این پتروشیمی یک میلیون و چهارصد و سی و هفت هزار تن بوده است و در سال 1400 این میزان به یک میلیون و هشتصد و نود هزار تن رسید که در تاریخ این شرکت بی سابقه بوده است.

این پتروشیمی در استان خوزستان قرار دارد و محصولات متعددی از جمله بنزن ، گاز مایع ، برش سبک نفتا ، برش سنگین نفتا ، رفرمیت با اکتان +۹۸ را تولید می کند.  این پنج محصول محصولات استراتژیک این مجموع به شمار می روند.

پیمانکار مهندسی اصولی  این مجتمع ، شرکت KRUPP UHDE آلمان  بوده است و در سال 1383 راه اندازی شده است.

این مجموعه با تولید محصولات آروماتیکی با کیفیت بالا و قیمت مناسب قصد دارد تا نیاز بازار داخلی و خارجی را به محصولات استراتژیکی که ذکر شد را پوشش دهد و سهم خوبی از بازار جهانی را از آن خود کند.

 

Rate this post