آشنایی با پلیمر و انواع آن

آشنایی با پلیمر و انواع آن

 

پلیمر چیست ؟

پلیمرها (بسپارها) به ملکول های بلند زنجیر ، با وزن ملکولی بسیار زیاد در حد صدها هزار گفته می شود .

در این زنجیرها ، یک واحد اصلی ، که مونومر (تکپار) نامیده می شود ، به تعداد زیاد تکرار می شود . این زنجیر ممکن است خطی یا دارای تعدادی شاخه باشد و ممکن است زنجیرها با تعدادی اتصالات عرضی به یکدیگر پیوند برقرار می کنند.

 

انواع پلیمر

 

1-ترموپلاستیک ها (گرمانرم ها) :

پلیمرهای غیر بلوری یا نیمه بلوری که تا دمای تجزیه خود اتصال عرضی پیدا نمی کنند ، یا اتصال عرضی آن بسیار محدود است ، و بین اتم ها در ملکول های آنها قابلیت جابه جایی وجود دارد . این مواد دارای نقطه ذوب است و با سرد کردن آنها می توان دوباره مادۀ ترموپلاستیک را به دست آورد.

۲ – ترموست ها (گرما سخت ها) :

مواد پلیمری غیر بلوری یا نیمه بلوری که به طور شیمیایی پخت شده است و یک شبکۀ فشرده می سازد ، به طوری که در مکان فضایی خود ثابت است و ملکول های پلیمر تنها در مقیاس بین اتمی متحرک است .

ترموست آن حالت از ماده است که اجازۀ هیچ گونه تغییر شکل خمیری را نمی دهد و برای کمترین تغییر شکل آن نیاز به نیروی بزرگی است و تغییر شکل نیز تا حدود زیادی برگشت ناپذیر است .

۳ – الاستومرها :

اغلب مواد پلیمری غیر بلوری اند که به صورت شیمیایی کاملاً به یکدیگر متصل شده اند . بنابراین ، حرکت ملکول های پلیمر جز می توانند حرکات در مقیاس بین اتمی و در حرکات بخش هایی از زنجیر پلیمری ناممکن است . الاستومرها حالتی است از مواد که در آن تغییر شکل خمیری رخ نداده است و در کارکرد ، تغییر شکل های کشسان دارند . کشسانی بالا در الاستومرها به سبب تغییرات برگشت پذیر بخش هاس زنجیر است و یک نشانه آن این است که با نیرویی اندک ، تغییر شکل بسیار کشسان رخ می دهد . ماده باید ، با وارد آوردن اندکی نیرو ، تا صد درصد و بیشتر کش بیاید و پاره نشود و با برداشتن نیرو سریعاً به جای پیشین خود بازگردد .

4– الاستومرهای ترموپلاستیک :

این پلیمرها ، در حالت مطلوب ، دارای خواص کاربردی الاستومرها و خواص فرآیندی ترموپلاستیک هاست . این مواد معمولاً از امتزاج یک الاستومر با یک ترموپلاستیک سازگار با آن تولید می شود . مادۀ به دست آمده را می توان ، مانند ترموپلاستیک ها ، با روش های مختلف (مانند اکسترود) شکل داد . از نظر مکانیکی نیز می توان به یک تعادل مناسب از مقاومت مکانیکی و قابلیت کشسانی در آنها دست یافت .

Rate this post

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *