Mfr poly propylene

در این مقاله پلی پروپیلن های تولید شده ی پتروشیمی های مختلف را به همراه Mfr poly propylene ارایه خواهیم داد.

تولید کنندگان مواد پلی پروپیلن در ایران شرکت های پتروشیمی اراک ، مارون ، نوید زر شیمی ، پلی نار ، جم می باشند.

پتروشیمی اراک

پلی پروپیلن هموپلیمر اراک

F20S اراک با Mfr 11   / F39S اراک با Mfr 12    / HP554N اراک با Mfr 12  / HP500N اراک با Mfr 12

V30S اراک با Mfr 18  /   HP554P اراک با Mfr 18   /  HP552R اراک با Mfr 25  /  H30S اراک با Mfr 25

HP562R اراک با Mfr 28   / HOXP2004 اراک با Mfr 35  / HP565S اراک با Mfr 38  / EP2S34F اراک با Mfr 1.8

HP502H اراک با Mfr 1.8  / HP500J اراک با Mfr 3.2  /  HP500M اارک با Mfr 8  / HP502N اراک با Mfr 12

HP500P اراک با Mfr 16   /  HP501D اراک با Mfr 0.7  /   HP500H اراک با Mfr 1.8  / T31SE اراک با Mfr 3.2

HP550J اراک با Mfr 2.3  /  S28F اراک با Mfr 1.8  / EP2X83CI اراک با Mfr 10   / RP210M اراک با Mfr 6

EPD60R اراک با Mfr 0.35  /  EP200K اراک با Mfr 3.5  /  EP440N اراک با Mfr 12  /  EP548S اراک با Mfr 45

پتروشیمی مارون

HP552R مارون با Mfr 25  / T30G مارون با Mfr 3.2  /  V30S مارون با Mfr 16 / HP525J مارون با Mfr 3.0

HP525J مارون با Mfr 3.0

پتروشیمی نوید زر شیمی

ZH552R نوید زرشیمی  با Mfr 25  /  ZH515MA نوید زرشیمی با Mfr 1.3  /   HP 550J با Mfr 3.2

HP 510L نوید زرشیمی با Mfr 6  /  ZH500M نوید زرشیمی با Mfr 9  /  ZH422H نوید زرشیمی با Mfr 2

پتروشیمی پلی نار

030 پلی نار با Mfr 3  /  060 پلی نار با Mfr 6  / PYI250 پلی نار با Mfr 25  / PNR 230C پلی نار با Mfr 0.3  /

P-CR-380 پلی نار با Mfr 35-40  /  PYI-180 پلی نار با Mfr 18

پتروشیمی جم

HP552R جم با Mfr 25  /  HP525J جم با Mfr 3.0  /  HP 550J جم با Mfr 3.2  / HP 510L جم با Mfr 6

MFI یا Mfr به چه معناست ؟

MFI یا Mfr به معنای شاخص جران مذاب می باشد. از این شاخص در پلیمر گرمانرم به جهن شناخت از جریان مذاب یک پلیمر استفاده می شود.

از این شاخص برای دانستن میزان دانسیته مولوکول های پلیمری استفاده می شود. برای مشاهده میزان روانی پلیمر نیز در شرایط آزمایشگاهی این شاخص اندازه گیری می شود.

Rate this post

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *