پیش بینی افزایش تقاضا در بخش پتروشیمی از سال 2024

به نقل از پدرو فریتاس مشاهده بهبود و روند افزایشی تقاضا به طور کلی به میزان کارگشایی ها در اقتصاد چین بستگی دارد اما این افزایش در بخش محصولات پتروشیمی از پایان سال 2023 شروع می شود.

براسکم نیز اعلام کرد در سه ماه انتهایی سال 2022 میلادی با زیان خالص 326 میلیون دلاری رو به رو شده است. این زیان به خصوص در بخش پلی اتیلن ها ، پلی پروپیلن ها وجود داشته است. مدیر مالی این شرکت اظهار داشت که در صورت خبر بازگشایی در چین در سال 2023 روند بهبود و افزایش تقاضا و همچنین بهبود بازار به خصوص در بازار مربوط به دو پلیمر مهم و پرطرفدار یعنی پلی پروپیلن و پلی اتیلن آغاز خواهد شد.

بازگشایی چین نیز برای آن دسته از محصولات پتروشیمی مهم خواهد بود که در طی سال 2022 میلادی به علت افزایش هزینه ها و کاهش قیمت ها عملکرد ضعیفی داشتند. پیش بینی فریتاس آن بود که سال 2024 و 2025 بسیار وضع بهتر و مناسب تری را شاهد خواهیم بود اما در سال 2023 هنوز با چالش ها و عدم اطمینان هایی واجه خواهیم بود. در صورت بهبود در وضعیت بازگشایی چین و بالا رفتن سرعت در این بازگشایی وضعیت با سرعت بالاتری به سمت مثبت تر شدن پیش خواهد رفت.

وی اضافه کرد : در بخش پتروشیمی ظرفیت های بسیار بزرگی در سال 2023 میلادی به بهره برداری خواهد رسید اما در صورت وجود تاخیر در بهره برداری این پروژه ها و ظرفیت ها ، برای براسکم شانس بهبود عملکرد وجود خواهد داشت.

در نهایت بهبود تقاضای جهانی برای محصولات پتروشیمی در سال 2023 هنوز با چالش هایی همراه است اما برای سال 2024 و بعد از آن انتظار افزایش و بهبود بسیار خوب در این زمینه وجود دارد.

Rate this post