انواع گریدهای پلی اتیلن

پلی اتیلن چیست؟ پلی اتیلن مهمترین پلاستیک در جهان است که از پلیمریزاسیون مونومرهای خطی حاوی گروهای وینیلی تولید میشود. در واقع یک مولکول پلی اتیلن زنجیره بلندی از اتم های کربن است که به هر اتم کربن دو اتم هیدروژن چسبیده است یعنی C2H4. پلیمرهای با وزن مولکولی پایین را اصولا بعنوان روان کننده …

انواع گریدهای پلی اتیلن ادامه »