K-value در PVC به چه معناست ؟

K-value در PVC به چه معناست ؟ پی وی سی یکی از پرکاربردترین پلیمرهای تولیدی صنعت پتروشیمی است که استفاده از آن دارای مزایای زیادی است که در ادامه توضیح خواهیم داد. پی وی سی ها با سه روش پلیمریزاسیون تعلیقی ، پلیمریزاسیون امولسیونی و پلیمریزاسیون توده ای تولید می شوند. مفهوم K-Value در PVC …

K-value در PVC به چه معناست ؟ ادامه »