واردات و خرید خارجی EVA

پلی اتیلن وینیل استات اتیلن وینیل استات Ethylene-vinyl acetate یک کوپلیمر است که به دلیل انعطاف پذیری و شفافیت در صنعت فیلم کاربرد گسترده ای پیدا کرده است. اگر از درصد پایینی وینیل استات استفاده بشود به دلیل غیر سمی بودن, امکان استفاده از آن در بسته بندی مواد غذایی نیز می باشد.  EVAاز لحاظ …

واردات و خرید خارجی EVA ادامه »