قیمت مواد 54B04 پتروشیمی لرستان

قیمت مواد 54B04 به عنوان یکی از پلی اتیلن های سنگین HDPE مانند دیگر پلیمرها از عوامل مختلفی تاثیر می پذیرد و مواد 54B04 از گرید تزریق می باشند. همان طور که می دانید پلی اتیلن های سنگین نسبت به دیگر انواع و زیر مجموعه های پلی اتیلن چگالی و وزن مولکولی بالاتری را داراست …

قیمت مواد 54B04 پتروشیمی لرستان ادامه »