PVC

فروش PVC اروند به ترکیه

فروش PVC اروند به ترکیه در طی روزهای گذشته با مشکلاتی رو به رو شده است چرا که به علت کیفیت پایین محصول تولیدی این پتروشیمی از خرید آن سر باز زده می شود. وضعیت بازار ترکیه در طی روزهای اخیر به صورت کاهش در بخش تقاضا بوده است. چرایی این کاهش در بخش تقاضا …

فروش PVC اروند به ترکیه ادامه »