افزایش قیمت پلی اتیلن سنگین لوله چین با تقاضای بالا و محدودیت در عرضه

افزایش قیمت پلی اتیلن سنگین لوله چین با تقاضای بالا و محدودیت در عرضه به دنبال رونق فعالیت های ساخت و ساز در فصل گرم سال و عرضه ی محدود ، قیمت پلی اتیلن سنگین لوله چین بهبود پیدا کرد. شرکت Petrochina از بزرگترین تولیدکنندگان داخلی ، ، قیمت های پلی اتیلن لوله رنگ طبیعی …

افزایش قیمت پلی اتیلن سنگین لوله چین با تقاضای بالا و محدودیت در عرضه ادامه »