Off Spec به چه معناست ؟

Off Spec به چه معناست ؟ در این مقاله قصد داریم تا درباره ی اصطلاح off Specification  یا Off Spec توضیحاتی اجمالی را ارایه نماییم. off Specification چیست ؟ یکی از یونیت های فرآیندی پلایشگاه ها محل ذخیره سازی می باشد. واحد دخیره سازی و صادرات مایعات نفتی سه مخزن بزرگ را شامل می شود. …

Off Spec به چه معناست ؟ ادامه »