پلی کربنات برای گلخانه

در طی سال های گذشته که بازار توجه به بحث انرژی و صرفه جویی در آن رونق گرفته ، استفاده از پلی کربنات برای گلخانه نیز به جای شیشه ها و استفاده از ان به عنوان پوشش پلی کربنات یکی از ابزارهای صرفه جویی در انرژی مطرح شده اند. ورق های پلی کربنات گلخانه ای …

پلی کربنات برای گلخانه ادامه »