رزین چیست ؟

رزین چیست ؟ معنی لغوی رزین صمغ است. رزین ترکیبی طبیعی با مصنوعی است که حالت چسبناک دارد و آب حل نمی شود. رزین طبیعی از درختان به دست می آید و بهترین ان مربوط به درخت کاج است اما گیاهان دیگری نیز وجود دارند که از آنها رزین به دست می آید. میزان سختی …

رزین چیست ؟ ادامه »