اختلاف قیمت پلی اتیلن چین و ترکیه

اختلاف قیمت پلی اتیلن چین و ترکیه با توجه به شرایط ویژه و در هم پیچیده شده همه ی بازارهای صادراتی و از طرف دیگر واقعی نبودن قیمت های آیسیس و فاقد کاربرد ماندن ان قیمت ها در بازار ، تولیدکنندگان ایرانی نیز برای کشف قیمت ها اقدام به برگزاری مزایده هایی برای فروش نموده …

اختلاف قیمت پلی اتیلن چین و ترکیه ادامه »