محصولات پلاستیکی در وضعیت کرونا

برخی تبلیغات مغرضانه و نا اگاهانه برای تحریف صنعت عظیم پلاستیک موجب ایجاد مشکلاتی برای تولیدکنندگان صنعت پلاستیک شده است. تبلیغات زیادی در زمینه ی عوارض پلاستیک بر محیط زیست انجام شده است. با توجه به اینکه هر محصولی که تولید می شود پهار مرحله ی تولید ، فراوری ، مصرف و پسماند را طی …

محصولات پلاستیکی در وضعیت کرونا ادامه »