مجتمع پتروشیمی مارون

مجتمع پتروشیمی مارون در این مقاله می خواهیم اطلاعاتی در باره ی مجتمع پتروشیمی مارون به شما ارایه کنیم. مجتمع پتروشیمی مارون در منطقه ی جغرافیایی کریت کمپ اهواز و منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی در زمینی به مساحت 102 هکتار در  در تاریخ 1377/11/24 تحت شماره 148012 در اداره ثبت شرکت ها …

مجتمع پتروشیمی مارون ادامه »