ایجاد فرصت برای پتروشیمی ایران با اختلاف تجاری میان امریکا و چین

ایجاد فرصت برای پتروشیمی ایران با اختلاف تجاری میان امریکا و چین با وجود تداوم اختلافات و روابط نامطلبوب میان کشورهای ایران و امریکا ، نیاز انها برای داشتن متحدی قدرتمند برای پشت سر گذاشتن تحریم ها بیشتر و بیشتر می شود و در این میان کشوری که تمایل به این موضوع دارد چین می …

ایجاد فرصت برای پتروشیمی ایران با اختلاف تجاری میان امریکا و چین ادامه »