صادرات PVC S65

صادرات PVC S65 به عنوان یکی از پلیمرهای ارزشمند در بسته بندی های 25 کیلوگرمی صورت می گیرد. مواد S65 توسط پتروشیمی های مختلفی در داخل ایران از جمله پتروشیمی بندر امام ، غدیر ، اروند و آبادان تولید می گردد. در زمان حاضر پی وی سی یکی از پرکاربردترین پلیمرها به خصوص در صنعت …

صادرات PVC S65 ادامه »