صادرات گوگرد

صادرات گوگرد SULPHUR

صادرات گوگرد گوگرد نافلزی است که در ظاهر به رنگ زرد کم رنگ مشاهده می شود و در ترکیب با هیدروژن بویی ماشبه بوی تخم مرغ فاسد شده دارد. گوگرد در زمان سوختن شعله ای آبی رنگ دارد و بوی خاصی از خود ساطع می کند. گوگرد در انواع مختلف گرانول ، کلوخه و پودر …

صادرات گوگرد SULPHUR ادامه »

صادرات گوگرد

صادرات گوگرد گوگرد از چندین هزار سال پیش شاخته و مورد استفاده قرار گرفته است. مصرف اصلی گوگرد در تولید سولفوریک اسید است که در تولید و تهیه ی مواد شیمیایی معدنی و آلی و در کودهای شیمیایی کاربرد دارد. مصارف دیگری که گوگرد در انها نقش دارد در زمینه ی رایون ها ، نرم …

صادرات گوگرد ادامه »