صادرات مواد LDPE 2119

صادرات مواد LDPE 2119 به عنوان یکی از پلی اتیلن های سبک توسط شرکت بازرگانی کرمی صورت می پذیرد.  این مواد با نام دیگر پلی اتیلن سبک LFI 2119 نیز شناخته می شود. پلی اتیلن به صورت کلی به چندین زیرمجموعه تقسیم بندی می شود : پلی اتیلن سبک ، پلی اتیلن سبک خطی ، …

صادرات مواد LDPE 2119 ادامه »