صادرات CRP 100

صادرات CRP 100 تولید شرکت پتروشیمی جم در بسته بندی های 25 کیلوگرمی به کشورهای متقاضی و خریدار این محصول پلیمری صورت می گیرد. البته که مواد CPR 100 توسط شرکت های پتروشیمی مختلفی از جمله امیرکبیر ، مارون و شازند نیز تولید و عرضه می گردد. درباره ی CRP 100  چه می دانید ؟ …

صادرات CRP 100 ادامه »