صادرات پلی استایرن 1115

صادرات پلی استایرن 1115 تولید شرکت پترو پاک توسط شرکت بازرگانی کرمی انجام می پذیرد. مواد 1115 یکی از گریدهای استفاده شونده در زمینه ظروف یک بار مصرف می باشد. در این مقابه به شرحی مختصر درباره ی کاربرد ، ویژگی ها و نحوه صادرات این محصول خواهیم پرداخت. پلی استایرن معمولی 1115 پلی استایرن …

صادرات پلی استایرن 1115 ادامه »