عدم صادرات قیر ایران به ترکیه

عدم صادرات قیر ایران به ترکیه به دلیل کاهش تقاضا در بازارهای اصلی مانند هند میزان صادرات قیر ایران بسیار کاهش یافته است بر طبق داده های بورس کالای ایران نسبت به سال های گذشته در ماه آوریل صادرات کاهش 17 درصدی داشته است و از رقم 411000 به رقم 340000 تن کاهش پیدا کرد. …

عدم صادرات قیر ایران به ترکیه ادامه »