صادرات شلنگ یکبار مصرف قلیان

شلنگ یکبار مصرف قلیان موجب شده است تا دیگر از شلنگ های کی بار مصرف سنتی استفاده نشود و استفاده از این شلنگ ها بسیار ارزان تر و به صرفه تر از روش های سنتی است. از گذشته تا کنون مصرف قلیان در بین مردم رواج داشته است. در گذشته از شلنگ های قلیان سنتی …

صادرات شلنگ یکبار مصرف قلیان ادامه »