صادرات سود پرک

صادرات سود پرک توسط بازرگانی افشین کرمی انجام می پدیرد. در این مقاله درباره ی نحوه صادرات و ویژگی ها و کاربرد سدیم هیدروکسید توضیح خواهیم داد. سود پرک یا سدیم هیدورکسید سود پرک با نام های مختلفی در بازار وجود دارد از جمله هیدروکسید سدیم، سود جامد پرک، سود کاستیک. سدیم هیدروکسید با فرمول …

صادرات سود پرک ادامه »