صادرات متانول و پلی اتیلن به چین

صادرات متانول و پلی اتیلن به چین بخش عمده ای از صادرات کشورمان در بخش محصولات پتروشیمیایی را تشکیل می دهد. چیزی در حدود یک پنجم صادرات ایران به صورت پلی اتیلن و یک سوم ان مروبط به صادرات متانول از ایران به چین می باشد. محصولات تولیدی کشورمان در بخش پتروشیمی در حدود 35 …

صادرات متانول و پلی اتیلن به چین ادامه »