فروش پلیمرهای ایرانی در ترکیه

فروش پلیمرهای ایرانی در ترکیه روند صعودی را در پیش گرفنه است. بازار پلی اتیلن ترکیه در طی روزهای گذشته جانی دوباره گرفته و قیمت پلیمرهای ایرانی نیز تحت تاثیر بازار جهانی از افزایش یافته است و به طور کلی پتروشیمی های تولید کننده ی پلیمرهای ایرانی قیمت های خود را افزایش دادند. خبرهایی که …

فروش پلیمرهای ایرانی در ترکیه ادامه »