صادرات اکسید روی

صادرات اکسید روی اکسید روی به نام زینک اکساید شناخته می شود. فرمول شیمیایی اکسید روی ZnO می باشد.درجه ی خلوص اکسید روی بین 60 تا 98 درصد می باشد. مشخصات ظاهری دارای رنگ سفید و شفاف می باشد هر چه رنگ آن سفیدتر باشدخلوص بالاتری دارد و اگر رنگ آن زرد باشد خلوص آن …

صادرات اکسید روی ادامه »