صادرات اوره ایران به کدام کشورهاست؟

در این خبر به این نکته می پردازیم که صادرات اوره ایران به کدام کشورها صورت می گیرد و آیا مبنای صحیح و دقیقی برای تعیین مقصد و قیمت این محصول وجود دارد یا خیر ؟ در خصوص این مطلب مدیر عامل شرکت پتروشیمی پردیس ، حسین شهریاری گفت : در برهه ی کنونی در …

صادرات اوره ایران به کدام کشورهاست؟ ادامه »