سهام پتروشیمی ها در بازار بورس

سهام پتروشیمی ها در بازار بورس در همه ی شرایط چه مثبت چه منفی به دلیل حجم آن در بازار می تواند بسیار بر شاخص بورس تاثیر گذار باشد. یکی از کارشناسان بازار سرمایه گفت : سهام دارانی که در بورس هستند حتی با وجود نوسان های شدید که اخیرا در بازار بورس رخ داده …

سهام پتروشیمی ها در بازار بورس ادامه »