افزایش ارزش سهام های پتروشیمی های آسیا

افزایش ارزش سهام های پتروشیمی های آسیا در روز چهارشنبه سهام های پتروشیمی در آسیا با دنباله روی از روند صعودی سهام های وال استریت ، که به دلیل داشتن امیدها درباره ی کشف واکسن کرونا تقاضای خریداران را تقویت کرد ، افزایش یافتند. خبرها حاکی از آن است که کشورهای ژاپن و کره جنوبی …

افزایش ارزش سهام های پتروشیمی های آسیا ادامه »