مواد اولیه رنگ و رزین

مواد اولیه رنگ و رزین

رنگ معمولا از رنگدانه، رزین، حلال و افزودنی ساخته می شوند که هر یک به اجزای کوچک تری تقسیم می شوند.