پلاستیکی که بی نهایت بار بازیافت می شود

پلاستیکی که بی نهایت بار بازیافت می شود پژوهش گران نوع جدیدی از پلاستیک را کشف و اختراع کرده اند که می تواند چندین بار مورد بازیافت قرار گیرد و پس از بازیافت هم چنان دوام و استحکام خود را حفظ کرده باشد. همان طور که می دانید اکثر پلاستیک ها زمانی که حرارت می …

پلاستیکی که بی نهایت بار بازیافت می شود ادامه »