مقاومت در بازار پلیمر ترکیه

سوالی که این روزها درباره ی بازار ترکیه مطرح است آن است که سرنوشت مقاومت در بازار پلیمر ترکیه چه خواهد شد ؟ در طی هفته های گذشته افزایش شدید قیمت ها در بازار پلیمر ترکیه موجب شد که بسیاری از خریداران و فعالان بازار دست از خرید بکشند و به عبارتی از موضع خرید …

مقاومت در بازار پلیمر ترکیه ادامه »