صادرات مونو اتیلن گلایکول MEG

صادرات مونو اتیلن گلایکول MEG توسط شرکت بازرگانی افشین کرمی انجام می پذیرد. مواد MEG یک ترکیب شیمیایی سمی است که در صنایع مختلف کاربرد دارد. به عنوان مثال در بازار خودرو نام ضد یخ بسیار به گوش می خورد  در تمامی ضد یخ های خودرو از این مواد استفاده می شود. ویژگی های فیزیکی …

صادرات مونو اتیلن گلایکول MEG ادامه »