آیا روند صعودی افزایش حاشیه سود پتروشیمی های پی وی سی ساز ادامه  خواهد داشت ؟

آیا روند صعودی افزایش حاشیه سود پتروشیمی های پی وی سی ساز ادامه  خواهد داشت ؟ با تعطیل شدن فرمولان و فرموسای پیش بینی می شود که در بازار جهانی و بین المللی برای پی وی سی ما شاهد روند صعودی خواهیم بود. در بازارهای آسیایی نیز با آغاز خریدها توسط تاجران هندی قیمت پی …

آیا روند صعودی افزایش حاشیه سود پتروشیمی های پی وی سی ساز ادامه  خواهد داشت ؟ ادامه »