تولید اوره پتروشیمی پردیس

تولید اوره پتروشیمی پردیس در سال 1400 رکورد خود را زد. روابط عمومی شرکت پتروشیمی پردیس اعلام کرد در اردیبهشت ماه سال 1400 واحد 2 مجتمع پردیس با تولید 101556 تن اوره بالاترین میزان تولید را بین واحدهای دیگر پتروشیمی پردیس را زد. پتروشیمی پردیس سه واحد تولید محصول اوره را دارد که واحد 2 …

تولید اوره پتروشیمی پردیس ادامه »