تغییرات مثبت در پتروشیمی تبریز

تغییرات جدید در پتروشیمی تبریز   افزایش مصرف خوراک LPG در کوره های واحد الفین پتروشیمی تبریز با هدف افزایش مصرف LPG در واحد الفین که باعث بالا رفتن مقدار تولید پروپیلن و اتیلن در این واحد می شود که این خود باعث کم شدن مصرف خوراک نفتای سبک می شود ، این پروژه در …

تغییرات مثبت در پتروشیمی تبریز ادامه »