شرکت های برتر آیسیس و دوران سخت آنها

با نگاهی به صد شرکت برتر آیسیس ، تصویری نو و جدید از صنعت پتروشیمی را خواهیم دید. در گزارش جدیدی که منتشر شده است ، عملکرد مالی این شرکت ها در سال 2019 مشاهده و بررسی می شود که نشان می دهد شرکت های فعال در حوزه ی پتروشیمی حتی قبل از شیوع کرونا …

شرکت های برتر آیسیس و دوران سخت آنها ادامه »