بازگشت سهمیه های مواد اولیه کاهش یافته

بازگشت سهمیه های مواد اولیه کاهش یافته دغدغه ی جدیدصنعت گران فعال در حوزه ی مواد پلیمری است. بر اساس امار تولید در طی سال های گذشته در سهمیه های مواد اولیه در صنایع پایین دستی اصلاحاتی صورت گرفت که این خود موجب ایجاد مشکلاتی برای فعالان صنعت پلیمر شد. یکی از مشکلاتی که انجمن …

بازگشت سهمیه های مواد اولیه کاهش یافته ادامه »