گشایش اقتصادی و توسعه و گسترش بازار سرمایه

گشایش اقتصادی و توسعه و گسترش بازار سرمایه آیا با گسترش و توسعه بازار سرمایه ما شاهد گشایش اقتصادی خواهیم بود ؟ در ابتدا لازم است بدانیم که گشایش اقتصادی یعنی چه و به چه معناست؟ گشایش واقعی به معنای گذر از مشکلات زیربنایی و ساختاری اقتصادی کشور است. با این وجود سه مشکل کلیدی …

گشایش اقتصادی و توسعه و گسترش بازار سرمایه ادامه »